paperclip

Yjet e Folklorit

Yjet e Folklorit

Format: mp3

3

Credits

Album samples list
Song title Price Listen 30 sec
01 Afrimi Dhe Nysret Muciqi- 1 credits
02 Luljeta Krasniqi- 1 credits
03 Enver Batllava dhe Riza Selimi- 1 credits
04 Elmirandi dhe Iliazi- 1 credits
06 Afrim Dhe Nysret Muciqi- 1 credits
07 Hysi- 1 credits
08 Sabit Bilalli- 1 credits
09 Isë dhe Bashkim Maqestena- 1 credits
10 Pro Band- 1 credits
11 Hashim dhe Armend Shala- 1 credits
12 Sefë Duraj- 1 credits
13 Meti Maloku- 1 credits